Top pages

Download ảnh từ blog tumblr

download  toàn bộ images từ 1 blog tumblr , hiện nay  trên tumblr blog  có khá nhiều blog chứa ảnh đẹp ,khác với blogspot hay wordpress , ảnh của tumblr lưu trực tiếp  tại host của tumblr luôn , 1 soft nhỏ nhẹ cho phép download toàn bộ ảnh có chứa trong 1 địa chỉ blog của tumblr có tên là download tumblr pictures

 1-địa chỉ của tumblr blog cần download
Vd :http://wayoutwest.tumblr.com/ chỉ gần

Cộng đồng chia sẻ kiến thức, thủ thuật và hướng dẫn sử dụng máy tính, Internet, SEO, blog, website, đồ họa, kiếm tiền, di động, lập trình, văn phòng, download…
Nguồn: What you get is what you share

Từ khóa:

tải ảnh từ tumblr, cách download ảnh trên tumblr, tải ảnh trên Tumblr, lưu hình ảnh trên tumblr, download game half life 1 1 o media, down ảnh từ tumblr, cách tải ảnh trên tumblr, cách save hình ảnh từ tumblr, cách lưu ảnh trên tumblr điện thoại, cách lưu ảnh trên tủmb
Comments are closed.