Top pages

Download ảnh từ blog tumblr

download  toàn bộ images từ 1 blog tumblr , hiện nay  trên tumblr blog  có khá nhiều blog chứa ảnh đẹp ,khác với blogspot hay wordpress , ảnh của tumblr lưu trực tiếp  tại host của tumblr luôn , 1 soft nhỏ nhẹ cho phép download toàn bộ ảnh có chứa trong 1 địa chỉ blog của tumblr có tên là download tumblr pictures

 1-địa chỉ của tumblr blog cần download
Vd :http://wayoutwest.tumblr.com/ chỉ gần

Cộng đồng chia sẻ kiến thức, thủ thuật và hướng dẫn sử dụng máy tính, Internet, SEO, blog, website, đồ họa, kiếm tiền, di động, lập trình, văn phòng, download…
Nguồn: What you get is what you share

Từ khóa:

cách download ảnh trên tumblr, tải ảnh tumblr về điện thoại, download game half life 1 1 o media, cách tài hình từ tumblr, cách xem video trong ung dung tumblr, cách xem video trên Tumblr trên Windows, cách tải ảnh tumblr trên điện thoại, cách tải ảnh trên tumblr, cách lưu ảnh trên tủmb, cách download video trên tumblr
Comments are closed.